Koalicja Digital Preservation Europe (DPE)

Czy współczesne biblioteki i archiwa będą dostępne po 20 latach? Średnia długość życia strony internetowej to 19 dni. W jaki sposób możemy zapewnić dostęp do jej treści w przyszłości? Czy mieliście Państwo kłopoty z dostępem do informacji zawartej na płycie CD lub dyskietce? Czy zawsze mamy pewność, że dokumenty przechowywane w formie cyfrowej są autentyczne i godne zaufania? Czy z archiwum naszej poczty elektronicznej można będzie korzystać po 20 latach?

Wypisane wyżej pytania to tylko część problemów jakie łączą się z zagadnieniem archiwizacji cyfrowej – digital preservation. Pytania pochodzą z broszurki wydanej (także w języku polskim) przez konsorcjum Digital Preservation Europe (DPE).
W skład konsorcjum, którego aktualne działania opierają się na funduszach UE, wchodzą uczelnie z kilku europejskich krajów (Wielkiej Brytanii, Włoch, Danii, Holandii, Czech, Litwy, Austrii i Niemczech). Celem inicjatywy jest – jak czytamy w broszurze – rozwiązywanie problemów zachowania pamięci cyfrowej. Koalicja ma wspierać promocję wiedzy dotyczącej problemów i zagrożeń przechowywania i zabezpieczania informacji w formie cyfrowej.

Członkowie konsorcjum chcą stworzyć skuteczny program dotyczący aktywnej współpracy, wymiany i upowszechniania wyników badań oraz zdobytego doświadczenia w digital preservation. Ma to pomóc w zapobieganiu dublowaniu badań i inwestycji w tej dziedzinie oraz wypracowywać standardy, które mogłby zostać powszechnie przyjęte. Ważnym celem ma być też stworzenie systemu nauczania archiwizacji cyfrowej – stąd plany organizacji konferencji czy wydawania profesjonalnych publikacji i materiałów promocyjnych.

Archiwizacja cyfrowa to problem składający się z bardzo wielu wątków, stąd w materiałach promocyjnych z konieczności przedstawiać trzeba tylko najważniejsze elementy tego zagadnienia. Ponieważ zagrożenie związane z utratą danych cyfrowych dotyczy tak naprawdę (w mniejszym lub większym stopniu) każdego użytkownika komputera, warto promować świadomość istnienia takiego niebezpieczeństwa. Dobrą metodą na to może być film animowany, przygotowany w konwencji zabawnej kreskówki:

Warto zapoznać się także z prezentacjami dostępnymi na stronie koalicji, w przystępny sposób objaśniającymi podstawowe problemy związane z archiwizacją cyfrową.

Projekt DPE funkcjonuje w oparciu o wcześniejszą działalność Electronic Resource Preservation and Access Network (ERPANET) – korzystając ze zgromadzonej w ramach ERPANETu wiedzy i doświadczeń.

Strona domowa koalicji: www.digitalpreservationeurope.eu