Historyczne zasoby internetu, nowe trendy w humanistyce, rekonstrukcje historyczne, historia w mediach.
 
 

XVII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów: kilka sugestii

Kilka dni temu zakończyły się w Olsztynie obrady XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, na którym mieliśmy możliwość, dzięki uprzejmości organizatorów, jako redakcja „Historia i Media” prowadzić sekcję historii historiografii, metodologii oraz meta-historii. Z przyjemnością wysłuchaliśmy wielu interesujących wystąpień. Wśród najciekawszych referatów związanych z interesującą nasz serwis tematyką znajdują się m. in.:

Magdalena Szyburska, Spór sowietologów – rewizjonistów z profesorem Richardem Pipesem – prezentacja ideologii amerykańskich badaczy komunizmu, którzy w swoich pracach starali się uwiarygadniać rewolucję i system panujący w ZSRR tezami o autentycznym poparciu mas.

Tomasz Błaszczyk, UAM, Historiografia a teoria społeczna

Piotr Marzec, UJ, Fernand Braudel i Immanuel Wallerstein, czyli o związkach historii z socjologią – interesujące wprowadzenie do koncepcji, które poznać powinien każdy student historii. W prezentacji zestawione zostały podstawowe elementy obu teorii oraz udostępniony spis wydanych w języku polskim publikacji.

Adam Piwek, UWr., Znaczenie historii społecznej w prezentowaniu dziejów ludzkości podczas brytyjskiej secondary education – Poparta bogatym materiałem ikonograficznym prezentacja brytyjskich podręczników szkolnych oraz analiza ich zawartości merytorycznej. Autor poświęca wiele uwagi przedstawieniu charakterystyki brytyjskiego sposobu podejścia do wiedzy o historii przekazywanej uczniom klas młodszych.

Michał Kierzkowski, UAM, “Black Mountain:An Exploration of Community” – oral history jako eksperyment badawczy – przedstawienie książki Martina Dubermana będącej przykładem niezwykłego podejścia do badań historycznych. Książka, całkowicie nie znana w Polsce, stanowi ciekawą analizę niekonwencjonalnego środowiska akademickiego, lecz także zapis eksperymentu polegającego na umieszczeniu intelektualnej wiwisekcji historyka-badacza w narracji.

Joanna Pilch, Piotr Marzec, UJ, Serbska mitologia polityczna a film obyczajowy. Próba wykorzystania filmu jako źródła historycznego. – autorzy na podstawie jugosłowiańskiego filmu historycznego „Bitwa na Kosowym Polu” [1989], przedstawiają charakterystyczne elementy ideologizacji dyskursu filmowego w celu tworzenia państwowego mitu historycznego.

Aleksandra Patyna, UAM, Stereotypowe wizerunki kobiet w polskiej polityce ukazywane w mediach po 1989 roku – wystąpienie przedstawia androgeniczne schematy w jakie wtłaczane są, a także często same przyjmują w celu odniesienia sukcesu, kobiety funkcjonującą w polityce.

Adam Piwek, UWr, Brytyjskie pomysły na medialność historii – autor ukazuje sposoby wpływania na zwiększenie zainteresowania historią przez brytyjskich uczniów za pomocą materiałów multimedialnych stron internetowych ukazujących co daje znajomość historii oraz książek mających rozbudzić ich zainteresowanie przeszłością.

Bardzo ciekawie prezentowały się także niektóre dyskusje pomiędzy referentami, które pokazały że coraz więcej osób jest zainteresowanych tematyką niekonwencjonalnego podejścia do badań historycznych oraz podejmowania tematów interdyscyplinarnych. Pomimo całodziennych obrad do samego końca uczestnicy chętnie podejmowali polemikę z czasem kontrowersyjnymi tezami wystąpień swoich kolegów.

Obrady zostały przez nas w dużej części zarejestrowane w formie wideo, więc już niedługo postaramy się umieścić najciekawsze z materiałów na naszych stronach.

Niestety przemyślenia, jakie pojawiają się po kolejnym Zjeździe to nie tylko wspomnienie inauguracji obrad oraz zmęczenie po dobrze wykonanej pracy. Obserwując kolejny OZHS niejako ze strony organizatorów widzimy że w coraz większym stopniu zarysowuje się problem kryzysu idei Zjazdów.

Jej przejawem może być początkowy problem z wybraniem kolejnego gospodarza tej przecież największej i najbardziej prestiżowej imprezy adeptów nauki historycznej. Co prawda, jak okazało się w wyniku zakulisowych pertraktacji, zorganizuje go koło naukowe z Uniwersytetu Szczecińskiego. Początkowo wyglądało jednak, że Zjazd może się nie odbyć wcale (po raz drugi w historii).

Naturalnie nie mamy nic do zarzucenia olsztyńskiemu Kołu Naukowemu Historikon, któremu udało się, przynajmniej w naszej opinii, dość sprawnie uniknąć wpadek organizacyjnych. Jednak z punktu widzenia naukowej wartości całej imprezy można zaproponować pewne zmiany schematu kolejnych OZHS. Schemat ten nie ewoluuje bowiem w odpowiednim tempie wraz z rozrostem całej inicjatywy. Zmienił się choćby sam system studiów historycznych, który zgodnie z systemem bolońskim obejmuje edukację w trybie 3+2. Uważamy że ma to realny wpływ na mentalność młodych historyków i powinien mięć swój oddźwięk w kształcie zjazdu.

Z obserwacji poczynionych w trakcie obrad naszej sekcji wyłania się kilka postulatów, które mogą pozwolić na udoskonalenie formuły kolejnych Zjazdów i wprowadzenie zmian, które wydają się konieczne:

 • wstępna SELEKCJA REFERATÓW – czy to w formie proponowanej już wielokrotnie w kontekście kolejnych zjazdów recenzja pracownika naukowego, czy jako wcześniejsze nadesłanie tekstu (co wymagane było np. w 2008 roku w Krakowie, jednak ze względów organizacyjnych wymaga to wielkiego wysiłku ze strony organizatorów), czy obowiązek przedstawienia aparatu krytycznego weryfikowanego przez organizatorów.
 • obowiązek UDOSTĘPNIENIA DWÓCH WERSJI referatu: właściwego tekstu, zredagowanego i przygotowanego do druku/publikacji oraz obowiązkowej prezentacji multimedialnej będącej streszczeniem i wizualną ilustracją wystąpienia. Dobra prezentacja pomaga w uchwyceniu podstawowych tez wystąpienia oraz daje szansę na zaprezentowanie niezbędnych materiałów ikonograficznych/multimedialnych/filmowych. Historycy powinni bowiem nie tylko umieć stworzyć tekst swojego wystąpienia, ale także czytelnie i atrakcyjnie przedstawić jego najważniejsze tezy.
 • węższa SPECJALIZACJA sekcji: zmniejszenie sekcji, a przez to zwiększenie ich ilości wraz z zawężeniem tematycznym w niektórych dziedzinach. Stworzenie maksymalnie kilkunastoosobowych grup, w których w bardziej kameralnej atmosferze odbywałaby się dyskusja angażująca wszystkich uczestników. Mniejsze grupy oznaczają także krótszy czas obrad, który nie powinien przekraczać w jednej sekcji kilku godzin dziennie. Zgodnie z higieną pracy umysłowej, skupienie się przez długi czas, na trudnych często tematach, nie jest po prostu możliwe. Pewną inspiracją mogą być serie spotkań realizowanych w ramach schematu Barcampu. Specjalizacja sekcji mogłaby być także pewnym rozwiązaniem kwestii selekcji zgłaszanych materiałów.

Chcielibyśmy w przyszłym roku zorganizować sekcję, ściślej niż ostatnio zamykającą się na tematyce serwisu „Historia i Media”. Postaramy się, aby oprócz bardziej wyspecjalizowanego charakteru, posiadała ona być może także sponsora, dzięki któremu możliwe byłoby np. wydanie własnego tomu pokonferencyjnego lub płyty DVD z wystąpieniami.

Jeszcze raz dziękujemy za możliwość udziału w obradach XVII Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, dziękujemy wszystkim uczestnikom i zapraszamy do współpracy.

Maciej Rynarzewski
Marcin Wilkowski

Zobacz też: XVII Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów: relacja Histmaga

pixelstats trackingpixel

• • •

Kategorie: Przegląd prasy

Skrócony link: Kopiuj adres odnośnika

Kliknij tutaj, aby wygenerować przejrzystą wersję do czytania lub wydruku

Udostępnij ten artykuł

 

Komentarze

 • Your gravatar
  Imię
   
   

  Można używać podstawowych znaczników XHTML w treści komentarza. Podany w formularzu mail nigdy nie będzie publikowany. Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety.

   
   


Wojna jest dla dziewczyn

Przemoc i śmierć jest niezbywalnym elementem historii. Czasem wydaje się nawet, że wypełnia ją spychając na margines jakiekolwiek dobro. Jak o takiej historii opowiadać dzieciom?

Hanna Staszewska: Pewnie nie powinnam zabierać tu głosu, bo w życiu nie grałam w żadną grę:D, ale…...

Mateusz: Świetna lista ciekawych blogów:) Skoro są już stare reklamy i wycinki z gazet, to ja dorzucę coś od...

Agnieszka: Do katalogowania notatek i materiałów można używać także np. taki program jak litlink. Jest...

Lena: Berkley: http://webcast.berkeley.edu/co urses.php MIT: http://ocw.mit.edu/courses/ I dla mnie najbardziej...

harc: http://www.hist.us.szn.pl/imag es/stories/archiwistyka/Z%20dz iejow%20polskiego%20anarchizmu -program.pdf...

Mateusz: Odp. Andrzejowi: 1) stwierdzenie zbyt ogólne – gromadzenie „pierwotnych” materiałów...

Andrzej: Trudno przewidywać przyszłość – i to w perspektywie 20 lat czy więcej. Tak więc pomijając...

308_MiGol: Chciałbym zwrócić uwagę na chyba mało znany aspekt użyteczności gier komputerowych w edukacji...

staraprasa: Witam ! Zapraszam do odwiedzenia strony z wycinkami z dawnej prasy. Blog dopiero się rozkręca :)...

Mateusz: To rzeczywiście świetne narzędzie – ciekawe, jak to wygląda z funkcjonalnością, nie...

Mateusz: Typowo amerykański rozmach spojrzenia na przyszłość (patrz: ostatnia książka George’a...

Magda: Dzień dobry, Wiem coś o tym, bo poszukując informacji na temat mojej rodziny, spędziłam wiele godzin na...

mw: w 2010 nie są akceptowane zgłoszenia do Flickr Commons Due to the current backlog of requests

Alek Tarkowski: Ciekawa informacja, ale dziwię się, że opublikowaliście ją bez komentarza. A ten w najkrótszej...

mw: W katalogu Biblioteki Narodowej jest tylko ta jego książka, więc raczej po polsku nie ma nic więcej.


Kilka razy w miesiącu wysyłamy tekstowego maila z informacją o nowych materiałach dostępnych na stronie. Nie publikujemy reklam, a czasem nawet rozdajemy książki. Subskrybuj newsletter.

Najnowsze materiały (opublikuj swój)
Przewodnik po otwartej nauce

Broszury do pobrania

Najnowsza publikacja jest wyborem artykułów opublikowanych w ciągu ostatnich kilku miesięcy w serwisie Historia i Media, opisujących nowe idee i trendy obserwowane w cyfrowej humanistce.

Pobierz: Historia i Media (2): Nowe idee i trendy (69)

Pobierz: Historia, nowe media i instytucje pamięci (895)

 

Serwis objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego i portalu historycznego Histmag.org

Od 9 stycznia 2010 Historia i Media jest projektem Fundacji Nowoczesna Polska.

Dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra"