Seb Chan: Jak muzeum może współpracować z Wikipedią?

Seb Chan, pracownik Powerhouse Museum w Sydney, w najnowszej notce swojego bloga podejmuje temat współpracy między muzeum a Wikipedystami. Powerhouse Museum intensywnie promuje się w internecie (choćby w serwisie Facebook), bierze także udział w projekcie Flickr Commons. Internetowa prezentacja zasobów muzeum jest bardzo bogata, pracownicy muzeum korzystają z takich narzędzi jak blogi i podcasty oraz przygotowują materiały video.

wikiwmuzeum
Wikipedyści w Powerhouse Museum w Sydney (Fot. Paula Bray, Powerhouse Museum, CC-BY-SA)

Seb Chan w swoim tekście pokazuje, w jaki sposób zaangażować można Wikipedystów do zainteresowania się muzeum. W ramach akcji Backstage pass Wikipedyści zostali zaproszeni do siedziby Powerhouse Museum, gdzie oprowadzono ich po ekspozycji oraz pokazano miejsca związane z funkcjonowaniem muzeum, do których na co dzień mają dostęp jedynie osoby w nim pracujące. Finałem spotkania była dyskusja, w której omawiano możliwości wykorzystania zasobów muzeum w hasłach budowanych w ramach Wikipedii, spierano się na temat poszczególnych zasad redakcyjnych i zastanawiano, jak intensywnie muzeum może promować się w ramach tego serwisu. Ważnym elementem dyskusji były też problemy prawne związane z licencjonowaniem fotografii wykonywanych przez Wikipedystów w instytucjach muzealnych i publikowanych następnie w Wikipedii (zob. też Koszmar muzeów, czyli jak zepsuć radość ze zwiedzania oraz Dlaczego polskie muzea, biblioteki i archiwa bardziej zniechęcają niż przyciągają potencjalnych gości?).

Jak podkreśla Han, dzięki spotkaniu pracownicy muzeum odpowiedzialni za promocję i projekty internetowe mogli lepiej poznać mechanizmy rządzące redagowaniem haseł w Wikipedii. Zdobyli wiedzę, która może pomóc w skuteczniejszym angażowaniu Wikipedystów do dodawania do redagowanych przez nich materiałów informacji kierujących bezpośrednio do Powerhouse Museum.

Taka polityka wobec Wikipedii nie powinna dziwić. Mimo kontrowersji związanych z jakością publikowanych na niej informacji, jest to jedno z najważniejszych (jeśli nie najważniejsze) internetowe źródło wiedzy. Odpowiednio intensywna obecność muzeum w licznych hasłach dostępnych w Wikipedii może przekładać się na większe zainteresowanie jego ofertą.

Jak muzeum współpracując z Wikipedystami może promować swoje zasoby?

  • Wikimedia Commons to repozytorium mediów wykorzystywanych w hasłach Wikipedii: udostępniane na wolnych licencjach opisane są odpowiednimi informacjami, przekazującymi dane dotyczące autora, źródła czy okoliczności powstania. Jeśli muzeum zachęci Wikipedystów do fotografowania przynajmniej części obiektów oraz ułatwi redagowanie opisów zdjęć, materiały te opublikowane już w Wikipedii mogą przekierowywać na stronę domową muzeum. W taki sposób powstaje rozproszony, oddolny katalog ekspozycji, który pracownicy muzeum mogą oczywiście odpowiednio moderować i uzupełniać.
  • Przechowywane i/lub prezentowane w muzeum obiekty mogą stać się inspiracją do budowy nowych haseł w Wikipedii. Wikipedia to encyklopedia, której specyfika polega m.in. na eksploracji często bardzo oryginalnej i niszowej tematyki. Tworząc nawet podstawowe hasło o wyjątkowym obiekcie z ekspozycji, pracownicy muzeum mogą zachęcić Wikipedystów do rozbudowywania artykułu oraz dyskusji na jego temat, co przełożyć się może na zainteresowanie samym muzeum.

Jak się wydaje, kluczowym elementem strategii wykorzystania Wikipedii do promocji muzeum może być odpowiednia otwartość wobec Wikipedystów, zaangażowanie ich do współpracy z muzeum. Dobrym sposobem może być – tak jak w przypadku opisywanym przez Chana – zaproszenie ich do siebie i przedyskutowanie możliwości współpracy.