Konferencja „Historia tęczy”

hteczy

Konferencja o historii homoseksualności i ruchach LGBT w Polsce. Warszawa, 4 – 5 kwietnia 2009. Austriackie Forum Kultury, ul. Próżna 8.

Pytań na temat historii homoseksualności w Polsce jest wiele, lecz w większości są to pytania bez odpowiedzi. Biorąc pod uwagę historyczne aspekty homoseksualnych działań i walki o prawa osób LGBT, niewiele jest badań naukowych na ten temat.

* Jakie style życia stworzyły osoby o nienormatywnym gender lub nienormatywnej seksualności w ciągu różnych okresów historycznych, a szczególnie w XX wieku?

* Jak te życia, ciała, społeczności są połączone z szerzej pojmowaną – międzynarodową historią queer?

* Jaki wpływ miały zmiany ustrojowe i polityczne zachodzące w Polsce na przeżywanie swojej homoseksualności przez polskich obywateli?

* Kiedy i jak powstawały grupy, organizacje i zbiorowa tożsamość? W jaki sposób się wyrażała?

Celem konferencji nie jest znalezienie odpowiedzi na wszystkie te pytania, lecz ich zebranie i usystematyzowanie. To pierwsze przedsięwzięcie w Polsce, którego założeniem jest skonfrontować punkty widzenia historyków, studentów zaangażowanych w badania nad historią homoseksualności w Polsce i jednostek w tą historię zaangażowanych.

Konferencja skupiać się będzie na latach 80-tych i 90-tych, nie pomijając jednak zupełnie wcześniejszych lat XX wieku. Z założenia będzie przestrzenią do spotkań i wymiany myśli dla wszystkich osób zainteresowanych historią seksualności w Polsce. Zachęcamy do czynnego udziału w tej dyskusji każdego słuchacza. Udział w konferencji jest bezpłatny.

PROGRAM KONFERENCJI:

SOBOTA, 4 kwietnia

11.30 — OTWARCIE KONFERENCJI

12.00 — WYKŁADY WPROWADZAJĄCE

dr John Stanley (niezależny uczony, doradca polityczny rządukanadyjskiej prowincji Ontario): Czy jest polska historia gejowsko-lesbijska?

Agnieszka Weseli (historyczka seksualności): Czyja to historia? O obecności LBTQ w dziejach Polski

13.30 — PANEL I: STEREOTYPY, (NIE)WIDZIALNOŚĆ, A KSZTAŁTOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU – MEDIA

Krzysztof Tomasik („Krytyka Polityczna”, autor „Homobiografii”): Margines społeczny. Przedstawianie osób homoseksualnych w PRL-owskich reportażach

Agnieszka Malmgren (studentka europeistyki środkowo-wschodniej, Lund Universitet): Cisza i przynależność – tworzenie przestrzeni dla gejów i lesbijek w latach 80-tych

Mariusz Szczygieł (reporter i redaktor „Gazety Wyborczej”): Rozgrzeszanie w PRL – czyli jak harcerski tygodnik dla młodzieży dał głos gejom i co z tego wynikło?

dr Joanna Mizielińska (Instytut Socjologii, SWPS):Chcieć to móc? Przypadek „Furii Pierwszej”

Małgorzata Rawińska: Lesbijka, handlowiec, lat 26 – pierwsza kobieta homoseksualna w mediach

16.30 — PANEL II: DROGI DO ORGANIZOWANIA SIĘ: OSIĄGNIĘCIA I PRZESZKODY

Andrzej Selerowicz: Rola ILGA i EEIP w budowaniu początkow ruchu gejowsko-lesbijskiego w Polsce (lata 80-te)

Agata Fiedotow (studentka historii i nauk społecznych, UW): Jak pamiętać PRL? Akcja Hiacynt między mitem a prawdą

dr Jerzy Krzyszpień: Wybrane aspekty ruchu emancypacyjnego gejów i lesbijek w Polsce (w pierwszej połowie lat 90-tych)

Joanna Hald (założycielka pierwszej listy „Polles”): Nowa droga. O roli Internetu w życiu polskich lesbijek na przełomie XX i XXI wieku

NIEDZIELA, 5 kwietnia

13:00 — DYSKUSJA

Jaka jest rola historii w obecnej działalności organizacji? Czy istnieje wymiana doświadczeń między pokoleniami działaczy i działaczek? Czy badanie i archiwizacja historii ruchu jest działalnością polityczną? Po co i dla kogo wgłębiamy się w przeszłość? Na te i inne pytania postarają się odpowiedzieć wraz z wami:

Mariusz Kurc (Kampania Przeciw Homofobii)
Anna Górska („(Nie)zapomniana historia LBTQ” – Fundacja Centra)
Michał Pawlęga (Lambda Warszawa)
Wiktor Dynarski (Fundacja Trans-Fuzja)
dr Paweł Fijałkowski (Homikoteka – www.homiki.pl)

16:00 — SPOTKANIE WARSZTATOWE „(Nie)zapomniana historia LBTQ”

Celem tego projektu jest wydanie drukiem rozbudowanego kalendarium „LESteśmy w Polsce”, stworzonego w ramach działalności Porozumienia Lesbijek (LBT). Zostanie ono rozszerzone o nowe informacje i materiał ilustracyjny, przede wszystkim dotyczące lat 1940-1978 jak i osób BTQ. Przybierze formę serii opracowań poszczególnych tematów (m.in. literatura, sztuki wizualne, dyskryminacja, działalność polityczna, obraz społeczny, rozrywka i sport, życie prywatne) z kalendariami tematów oraz skrótowym kalendarium ogólnym.
Zapraszamy do wspólnego odzyskiwania historii LBTQ!

„(Nie)zapomniana historia LBTQ” jest częścią realizowanego przez Fundację Centra projektu LBTQ Queermash, współfinansowanego przez Ambasadę Królestwa Niderlandów