W cieniu bomby atomowej

redakcja, 26.02,2009

Termin i miejsce: 15-17 czerwca 2009, Spała
Organizatorzy: Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Katedra Kultury

Od czasu II wojny światowej bomba atomowa nie była (na szczęście) używana w trakcie konfliktów zbrojnych. Jej istnienie i wpisana weń możliwość destrukcji na niespotykaną dotąd skalę stały się natomiast elementem świadomości zbiorowej praktycznie każdego społeczeństwa, wywierającym przemożny wpływ na kulturę.

Celem naszej konferencji jest namysł nad kulturowymi konsekwencjami
dwudziestowiecznego lęku przed nuklearną zagładą. Konsekwencje te chcielibyśmy wspólnie rekonstruować na wielu polach życia społecznego, takich jak: literatura piękna, poezja, sztuki plastyczne, architektura, muzyka, film, kultura popularna, propaganda, ideologie polityczne, nowe ruchy społeczne, idee światopoglądowe, myśl filozoficzna, teologiczna i religijna.

Językami roboczymi konferencji będą polski, angielski i rosyjski. Na zgłoszenia (z tytułem wystąpienia, jego krótkim opisem i danymi prelegenta) czekamy do 10 kwietnia 2009.

Opłata konferencyjna wynosi 250 zł i obejmuje między innymi zakwaterowanie, pełne wyżywienie i materiały konferencyjne. Przewidywana jest publikacja tomu pokonferencyjnego.

Kontakt z organizatorami: [email protected]

Kategorie: wydarzenia

Tagi: /