Technologie Informacyjne w Warsztacie Nauczyciela

redakcja, 26.02,2009

Termin i miejsce: 23-24 kwietnia 2009, Kraków
Organizator: Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Katedra Informatyki i Metod Komputerowych Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie zaprasza na II Ogólnopolską Konferencję i Warsztaty poświęconą wykorzystywaniu technologii informacyjnej w edukacji.

W tym roku zapraszamy naukowców, nauczycieli - praktyków i osoby zainteresowane możliwościami kreowania twórczej postawy uczniów i studentów w oparciu o nowoczesne technologie.
Pragniemy, by to spotkanie przyczyniło się do wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami akademickimi i szkolnymi, pragmatykami i edukacyjnymi futurystami.

Konferencji towarzyszyć będą warsztaty, podczas których specjaliści - zaproszeni goście przedstawią sposoby adaptacji najnowszych osiągnięć technologicznych ze stylem pracy coraz bardziej multimedialnych uczniów i nauczycieli.

Główne obszary tematyczne:

1. Technologia informacyjna w kształceniu i pracy nauczyciela.

2. Kreatywność uczniów i nauczycieli wspomagana technologią informacyjną.

3. Technologiczna awangarda w edukacji: wykorzystanie gadżetów hardware’owych i software’owych.

Hasło przewodnie tegorocznej Konferencji to Oryginalne koncepcje wykorzystywania technologii informacyjnej w edukacji. Nawiązujemy zatem do pytania zadanego w ubiegłym roku: jak i w jakim stopniu technologia informacyjna zmienia warsztat pracy nauczyciela? Tym razem jednak chcemy dowiedzieć się, czy nowatorskie pomysły na nauczanie z użyciem takich rozwiązań opartych na ICT jak podcasty, blogi lub wirtualne środowiska edukacyjne (Second Life i Thinking Worlds) rozwijają zdolność tworzenia nowych treści i nowej wiedzy. Czy uczeń XXI wieku, poruszający się w świecie Internetu i wszechobecnych hipermedialnych bodźców, potrafi tworzyć, czy jedynie odtwarzać?

Strona konferencji: www.wsp.krakow.pl

Termin zgłaszania udziału w konferencji mija 28 lutego.

Kategorie: wydarzenia

Tagi: ,,,