Historyczne zasoby internetu, digitalizacja, nowe trendy w humanistyce, rekonstrukcje historyczne, historia w mediach.
 
 

O użyteczności nauk humanistycznych

m1

W internecie dostępna jest pełna elektroniczna wersja publikacji Polskie nauki humanistyczne i społeczne w nowym stuleciu, w nowej Europie będącej zapisem dyskusji panelowej, którą zorganizowano w styczniu 2006 roku w Warszawie. Podczas zorganizowanego z inicjatywy Instytutu Badań Literackich PAN panelu dyskutowano o perspektywach rozwoju polskich nauk humanistycznych. Elementem debaty były wątki związane z użytecznością nauk humanistycznych.

W kontekście przewijającej się przez media debaty o stanie polskiej edukacji oraz wielu krytycznych głosów sprzeciwiających się finansowaniu z budżetu państwa projektów humanistycznych (stawianych w opozycji do inicjatyw rozwijających nowe technologie, nauk biologicznych czy ekonomii) Andrzej Białas (m.in. profesor Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezes Polskiej Akademii Umiejętności), pisze o złudzeniu użyteczności w kontekście finansowania badań naukowych.

okld

Podstawowym celem badań naukowych jest bowiem POSZUKIWANIE PRAWDY. Bardzo przepraszam za te słowa. Wiem, że brzmią one trywialnie, œśmiesznie i starośœwiecko. Ale nic nie poradzę: tak po prostu jest. Co ważniejsze, cel ten jest na tyle atrakcyjny, że zawsze przyciąga najwybitniejszych przedstawicieli rodziny ludzkiej. Zawdzięczamy im wiele. Nie tylko z tego powodu, że – jako produkt uboczny – ich rezultaty umożliwiły niebywały rozwój techniczny, lecz przede wszystkim dlatego, że ich praca prowadziła do powstania NOWYCH IDEI, które, wprowadzone w obieg społeczny (czasem po wielu latach), zmieniały (i zmieniają) sposób myœlenia milionów ludzi. Dotyczy to badañ w zakresie zarówno nauk przyrodniczych, jak i humanistyki. Nie chciałbym Państwa urazić przytaczaniem znanych wszystkim przykładów. Lecz jeżeli jeszcze można z trudem bronić tezy, że Kopernik prowadził swoje badania w celu utylitarnym, to jednak Galileusz, Newton, Einstein, Planck, Bohr tworzyli swoje konstrukcje z czystej chęci zrozumienia praw natury. A konsekwencje ich odkryć – podjęte przez filozofię mają przecież podstawowe znaczenie dla naszych wyobrażeń o śœwiecie.

Jak podkreśla Andrzej Białas, Trzeba więc wreszcie powiedzieć –pełnym głosem, w publicznej debacie, a nie tylko w prywatnych rozmowach, że w nauce najważniejsze są poziom i jakoœść badań, a nie –mniej lub bardziej iluzoryczna – „użyteczność”. Musimy przekonać społeczeństwo, że naprawdę dobra nauka jest zawsze –wczeœśniej czy póŸźniej –użyteczna, a badania na niskim poziomie, nawet gdy mają etykietę użytecznośœci, są po prostu marnowaniem wysiłku i pieniędzy. Historia jest pełna przykładów, gdy zupełnie abstrakcyjne badania prowadziły do rewolucyjnych zmian w technice, a uparte ulepszanie tej samej technologii prowadziło w śœlepy zaułek.

W podobnym duchu wypowiada się Jerzy Marian Brzeziński, który za Theodorem W. Adorno (wychowanie po Oświęcimiu może mieć w ogóle sens jedynie jako wychowanie do krytycznej autorefleksji) podkreślił znaczenie wychowania do krytycznego myślenia: Czy zatem tu, w Polsce, parafrazując słowa T. W. Adorno, „po Jedwabnem” możemy myśœleć, w naszych codziennych kontaktach z młodzieżą, jedynie w kategoriach postępu nauk œścisłych, o wzrośœcie technologicznym i gospodarczym jako wskaźnikach rozwoju kraju zależnych od poziomu naszych uniwersytetów? W takim ujęciu nauki humanistyczne posiadają własną użyteczność, która przekłada się nie na wzrost wskaźników ekonomicznych, ale na budowanie podstaw funkcjonowania społeczeństwa (język, pamięć, wrażliwość estetyczna itp.). Nauki humanistyczne w obronę bierze także Henryk Samsonowicz (Wartości nauk humanistycznych) – według niego budowa społeczeństwa otwartego na wiedzę nie jest możliwa, jeśli w toku edukacji nie da się wypracować zdolności do wysiłku intelektualnego, a ten stanowi przecież także pochodną nauk humanistycznych. Ważnym elementem strategii rozwoju humanistyki ma być również przekraczanie ciasnych barier dyscyplin.

W bardzo ciemnych barwach sytuację współczesnej humanistyki – wobec gwałtownego rozwoju społeczeństwa konsumpcyjnego – ilustruje Maria Janion (Nowa opowieść humanistyki). Zwraca przy tym uwagę na rolę mediów w tym procesie. Komunikacja masowa stała się naczelnym układem odniesienia polskiej kultury: Dokonał się rzeczywisty powrót ujednolicenia, a kapitał komunikacyjny został zredukowany do postaci zbioru gotowych formuł porozumienia, graniczących z banałami. Brak odkrywczośœci wypowiedzi uznany został za pożądaną normę. Porozumienie społeczne w istocie jest bardzo powierzchowne, a nawet pozorne, gdyż nie wsparte nawet elementarną wiedzą humanistyczną o różnorodnoœści śœwiata, co stanowi fundament demokracji. Receptą na te problemy ma być według Marii Janion nowa opowieść humanistyki:

Mamy poczucie, że stare narracje powielają wzory mesjanistyczno-martyrologiczne, które owszem, znajdują posłuch, ale na zasadzie inercji poznawczej i przywiązania do stereotypów. Będące wynikiem procesów zaborczego „skolonizowania”, poczucie niższośœci i peryferyjnośœci kraju i jego opowieśœci znajduje swe przeciwstawienie w postaci mesjanicznej dumy. Ta opowieść jest zamkniętym kołem niższośœci” i „wyższośœci”, które przeradza się w narodową figurę.

Pełne wydanie publikacji dostępne jest na stronach Instytutu Badań Literackich PAN. Elektroniczne wydanie podzielone jest na cztery części (format PDF).

Słowo wstępne
Wystąpienia panelowe
Zapis dyskusji
Spis treści

pixelstats trackingpixel

• • •

Kategorie: Książki i czasopisma

Skrócony link: Kopiuj adres odnośnika

Kliknij tutaj, aby wygenerować przejrzystą wersję do czytania lub wydruku

Udostępnij ten artykuł

 

Komentarze

 • Your gravatar
  Imię
   
   

  Można używać podstawowych znaczników XHTML w treści komentarza. Podany w formularzu mail nigdy nie będzie publikowany. Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety.

   
   


Zgłoszenie materiału do publikacji w HiM zajmuje tylko minutę

Herito – o dziedzictwie na nowo

Kwartalnik Herito to nowa inicjatywa Międzynarodowego Centrum Kultury. Jednym z jego głównych tematów jest dziedzictwo, obserwowane z perspektywy kultury, pamięci i przestrzeni geograficznej. Czasopismo ukazuje się w wersji polsko-angielskiej.

madz: „Semiologia życia codziennego”

rudolfik: http;//okruchyhistorii.blogspo t.com/

rudolfik: Staram się stworzyć bloga który będzie mówił o wydarzeniach które miały miejsce dokładnie 100 lat...

Michał Starczewski: Michael Morys-Twarowski wyraził nadzieję, że dostęp do polskich czasopism historycznych w...

matej: Nie mogę zmienić nazwy strony (istnieje już z rok) – czy ktoś jest w stanie pomóc?

mw: Myślę, że Aerlin ma rację. Moim zdaniem można obserwować dość niepokojący trend: próbuje się za...

Hanna Staszewska: 15 stycznia można świętować 10-lecie Wikipedii:) Z tej okazji ukazują się już (i pewnie...

Aerlin: To żart prawda? Pomijając fakt znikomej wiedzy zdecydowanej większości MG i graczy o jakichkolwiek...

Khaki: Dobrze napisane.

k.n: wydaje mi się, że Internet długo jeszcze nie stanie sie kluczowym narzędziem pracy historyka, ot, choćby na...

Radosław Bomba: Nie do końca bym się zgodził z założeniem artykułu, że edukacyjne walory gier wiążą się...

Radosław Bomba: Moim zdaniem poważnym przeoczeniem jest pominięcie kulturoznawczo – historycznego czasopisma...

mw: To jest głęboki problem. Ciekawą perspektywą może być tu wejście nowych komercyjnych rozwiązań –...

Remigiusz Lis: Fajne, lecz wszelkie projekty oddolne, prócz standardów i metadanych cierpią na jeden grzech...

Michał K.: Dzień po publikacji tego artykułu pojawiła się informacja, że w związku ze zbytnim nagłośnieniem...


Kilka razy w miesiącu wysyłamy tekstowego maila z informacją o nowych materiałach dostępnych na stronie. Nie publikujemy reklam, a czasem nawet rozdajemy książki. Subskrybuj newsletter.

http://polacynawschodzie.pl/

Broszury do pobrania

Najnowsza publikacja jest wyborem artykułów opublikowanych w ciągu ostatnich kilku miesięcy w serwisie Historia i Media, opisujących nowe idee i trendy obserwowane w cyfrowej humanistce.

Pobierz: Historia i Media (2): Nowe idee i trendy (248)

Pobierz: Historia, nowe media i instytucje pamięci (979)

 

Serwis objęty jest patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego i portalu historycznego Histmag.org

Od 9 stycznia 2010 Historia i Media jest projektem Fundacji Nowoczesna Polska.

W 2010 roku dofinansowano ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patriotyzm Jutra"