polecamy

Uczucia i emocje w refleksji nauk historycznych

07.01,2009

uczucia

Badanie uczuć i emocji staje się coraz większym wyzwaniem dla nauk historycznych. Opracowanie jedynie podstawowych faktów może nie wystarczyć do przygotowania pełnej re-prezentacji przeszłości, którą tworzyli przecież ludzie posiadający własne wyobrażenia, sposoby myślenia, dążenia i obawy. Badanie tej sfery wymaga odpowiedniej otwartości, nowej metodologii i wykorzystania narzędzi spoza wąsko rozumianej nauki historycznej.

Na stronie uczucia.wordpress.com dostępny jest blog promujący cykl konferencji organizowanych przez Komisję Historii Kultury przy Komitecie Nauk Historycznych Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historii PAN oraz Instytut Badań Literackich PAN.

Jak czytamy na stronie, celem konferencji jest zaprezentowanie metod, stosowanych przez polskich badaczy tego problemu i podanie ich pod dyskusję, owocującą pogłębioną refleksją metodologiczną. Wystąpienia uczestników konferencji łączą uwagi teoretyczne z prezentacją zastosowania wypracowanej metody badawczej. Do tej pory odbyły się dwa takie spotkania (w 2005 i 2008 roku), a przygotowywane jest trzecie.

Na stronie znaleźć można programy i sprawozdania z dotychczasowych konferencji. Organizatorzy nie publikują jednak tekstów wystąpień.

uczucia.wordpress.com

Brak komentarzy

Dodaj komentarz

Uwaga: Można używać podstawowych znaczników XHTML w treści komentarza. Podany w formularzu mail nigdy nie będzie publikowany. Redakcja zastrzega sobie prawo edycji lub usunięcia komentarza, jeśli jego treść nie odnosi się do treści artykułu lub narusza zasady netykiety.

Istnieje możliwość subskrybowania informacji o nowych komentarzach do tego artykułu za pomocą kanału RSS

Dodając komentarz pomagasz digitalizować starodruki