Polskie naukowe czasopisma historyczne jednak dostępne w internecie

Dostęp do historycznych czasopism naukowych jest w Polsce wciąż bardzo utrudniony. W wybuchających raz po raz, inspirowanych medialnie dyskusjach nie tylko przecież o najnowszej historii bardzo łatwo o uproszczenia, a nawet manipulacje. Artykuły naukowe udostępniane online to doskonałe źródło wiedzy dla tych, którzy – nie mając możliwości skorzystania z profesjonalnych publikacji drukowanych – chcą na własną rękę poznawać historię. Dodatkowym argumentem za publikowaniem online publikacji naukowych jest idea Open Access, akcentująca powszechną dostępność wyników pracy naukowców instytucji opłacanych przez społeczeństwo.

Tym bardziej warto polecać serwisy umożliwiające łatwe zorientowanie się w naukowych zasobach historycznych online. Jedną z inicjatyw najważniejszych w kontekście czasopism naukowych jest na pewno baza danych, stworzona przez Anetę Drabek i Arkadiusza Pulikowski, dostępna pod adresem www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma/. W aktualizowanej na bieżąco bazie znajduje się obecnie 1538 czasopism (w tym 60 historycznych), które można swobodnie wyszukiwać pod kątem treści (abstrakty, pełne teksty), formy (druk i wersja online), tytułu, ISSN, wydawcy itp.

x4ds7d776hdgdjh.jpg

Aneta Drabek tak opisuje realizowany przez siebie projekt: W doborze czasopism do bazy braliśmy pod uwagę tematykę czasopism oraz kryteria formalne. Ponieważ interesowały nas tylko czasopisma naukowe i fachowe, zwracaliśmy uwagę na wydawcę lub instytucję sprawczą (najczęściej były to uczelnie wyższe, towarzystwa naukowe, instytuty naukowo-badawcze, instytuty PAN), a także na poruszaną w czasopiśmie tematykę. Pominęliśmy biuletyny i gazety zawierające jedynie aktualności i felietony. Niemniej ważne były kryteria formalne. Czasopisma musiały mieć własne strony zawierające przynajmniej archiwa spisów treści. Nie braliśmy pod uwagę portali typu Witryna czasopism czy też inicjatywa EBIB-u, które zamieszczają spisy treści czasopism niewydawanych przez siebie. Pomimo wymienionych powyżej kryteriów strona każdego czasopisma była przeglądana szczegółowo i decyzje co do umieszczania (bądź nie) w bazie podejmowaliśmy indywidualnie. W bazie zdecydowaliśmy się umieścić, oprócz czasopism pełnotekstowych (które stanowią ok. połowy czasopism w bazie), także te, które udostępniają na swych stronach abstrakty lub chociaż spisy treści. Uważamy, że spisy treści są ważną informacją poszukiwaną przez użytkowników, a poza tym być może wydawcy zdecydują się w przyszłości umieścić także pełne teksty na stronach WWW czasopism.

Wyszukiwarka jest dostępna w internecie od 1 września 2005 roku w ramach inicjatywy Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej i Biblioteki Uniwersytetu Śląskiego. Do dziś zaliczyła ponad 85 tys. odsłon.

www1.bg.us.edu.pl/bazy/czasopisma