Żołnierze wyklęci – podziemiezbrojne.blox.pl

Pamięć o polskim podziemiu niepodległościowym była przez lata manipulowana. Oficjalna komunistyczna propaganda starała się zdyskredytować powstańców jeszcze po wojnie walczących z narzuconą przez sowietów władzą. Oprócz fizycznej eliminacji podziemia komuniści zadbali również o jego negatywny wizerunek w społeczeństwie, oskarżając partyzantów o kolaborację z Niemcami lub działanie na szkodę narodu polskiego przez współpracę z imperialistami. Dopiero od niedawna polscy historycy mogą swobodnie przywracać pamięć powojennej konspiracji antykomunistycznej, a liczne projekty realizowane w mediach (np. Scena Faktu w Teatrze Telewizji, nowości wydawnicze i inicjatywy internetowe) mają promować wiedzę o tej wciąż mało znanej części polskiej historii.

Autor bloga (proszący o anonimowość) „Żołnierze wyklęci” stawia sobie właśnie takie cele. Od dziesięciu lat zajmuje się historią podziemia antykomunistycznego. Będąc wiceprezesem włodawskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego i honorowym członkiem Zrzeszenia WiN Obszaru Wschodniego w Lublinie, nie jest z wykształcenia historykiem. Jednak – jak sam przyznaje – po latach amatorskiego zgłębiania tematu zdecydował się na rozpoczęcie studiów historycznych na UMCS.

Początek historycznej pasji autora to zetknięcie z historią życia i walki dwóch braci pochodzących z Włodawy, dowódców oddziału partyzanckiego Obwodu WiN Włodawa, por. Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb” (+ 3 I 1947 r.) i ppor. Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny” (+ 6 X 1951 r.), podkomendnych Zdzisława Brońskiego ps. „Uskok”, ostatniego dowódcy oddziałów partyzanckich WiN Okręgu Lubelskiego. Informacje o nich zawarte są w jednej z głównych kategorii bloga.

7dfhfdskl3323a.jpg
Blog to również platforma komunikacji, pozwalająca na odkrywanie niewyjaśnionych dotąd losów żołnierzy podziemia antykomunistycznego. W tym przypadku na apel Kazimierza Suszyńskiego odpowiedział jeden z czytelników bloga.

Z biegiem czasu zainteresowania autora rozszerzyły się na „Żołnierzy Wyklętych” z terenu całego kraju. Autor bloga nie tylko regularnie uzupełnia wpisy na swojej stronie, ale bierze również udział w wielu dyskusjach na forach internetowych. Jego serwis ma być źródłem rzetelnych informacji wobec problemów z podstawową wiedzą o tym etapie polskiej historii, tak częstych w wielu internetowych dyskusjach. Na stronie oprócz własnych tekstów agreguje również dostępne w internecie, wartościowe artykuły dotyczące tematu podziemia antykomunistycznego w Polsce.

Jak sam przyznaje, stronę swoją prowadzę z czystej pasji i potrzeby przywrócenia dobrego imienia żołnierzom powojennego podziemia, w szczególności dowódcom tzw. polowym, którzy w większości zginęli w walce lub zostali zamordowani przez komunistów, a rodziny nie znają miejsc ich pochówku. Prowadzony całkowicie niekomercyjnie blog od 6 marca 2006 roku osiągnął poziom 150 tysięcy unikalnych odwiedzin. Autor otrzymuje też czasem listy z podziękowaniami od wielu osób, dla których ważna jest sprawa „Żołnierzy Wyklętych”. O serwisie z uznaniem wypowiadają się też profesjonalni historycy – autor otrzymał zgodę na opublikowanie materiałów z opracowań historyków IPN, m.in. dr Piotra Niwińskiego, dr Kazimierza Krajewskiego, dr Sławomira Poleszaka, dr Rafała Wnuka czy dr Jarosława Kopińskiego.

Autor ma nadzieję, że dzięki nowym inicjatywom związanym z tą częścią polskiej historii pamięć o tamtych czasach nie zginie i przestanie być relatywizowana, a wręcz przeciwnie – będzie coraz mocniej obecna w świadomości Polaków i wbrew, od lat lansowanym opiniom, będzie dla nich powodem do wielkiej dumy, a ci bohaterowie ostatniego narodowego, antysowieckiego powstania przestaną w końcu być wyklęci, a ludzie na zawsze zapamiętają, że „bez ofiary życia kilku tysięcy takich jak Oni, powojenna historia Polski byłaby jakże bardziej zawstydzająca”.

Zapraszamy do odwiedzenia bloga podziemiezbrojne.blox.pl