www.grudzien70.pl – wystawa i książka o ofiarach grudnia 1970 roku

W internecie pojawiła się strona www.grudzien70.pl. W odróżnieniu od opisywanego już przez nas projektu www.13grudnia81.pl nowa strona nie ma charakteru ściśle edukacyjnego – jest raczej wizytówką wystawy poświęconej ofiarom represji z grudnia 1970 roku.

Wystawa na Placu Solidarności

Wystawa „Ofiary grudnia 70” ukazuje tragiczny bilans represji będących reakcją na bunt robotniczy w Gdańsku w dniach od 14 do 22 grudnia 1970 roku. Bezpośrednią przyczyną strajków i demonstracji była wprowadzona 12 grudnia drastyczna podwyżka cen żywności. Społeczeństwo zareagowało protestem, zbierano się na wiecach domagając się od władz cofnięcia podwyżki, uregulowania systemu płac. 15 grudnia ogłoszono strajk powszechny. Doszło do walk ulicznych i starć z MO. Późnym wieczorem podpalono budynek KW PZPR w Gdańsku. Wybrzeże zostało krwawo spacyfikowane. Bilans grudniowych represji był tragiczny.

Wystawę oglądać można od 16 do 30 grudnia na Placu Solidarności w Gdańsku.

To nie na darmo… Grudzień ’70 w Gdańsku i Gdyni – książka do pobrania

tonienadarmo.jpg

Na stronie www.grudzien70.pl dostępna jest w formie pliku pdf książka pod redakcją Małgorzaty Sokołowskiej zatytułowana To nie na darmo… Grudzień ’70 w Gdańsku i Gdyni. Książka została wydana ze środków Urzędu Miasta w Gdyni, Urzędu Miejskiego w Gdańsku i Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

W publikacji znaleźć można między innymi krótkie biogramy zamordowanych na Wybrzeżu, z których najmłodsi – Zygmunt Gliniecki czy Jerzy Skonieczka – mieli 15 lat. Obok szczegółowej analizy wydarzeń w Gdyni i Gdańsku oraz ich politycznego tła, książka opisuje też dzieje pamięci grudnia 70. Autorzy przedstawiają starania rodzin o upamiętnienie ofiar, rolę Kościoła w mówieniu prawdy o tych wydarzeniach, a także społeczne reakcje – również w formie poezji, piosenek (Ballada o Janku Wiśniewskim, Jadą wozy kolorowe, Kolęda Dokerów Wybrzeża) czy nawet dowcipów (Palicie Belwedery [marka papierosów]? Nie, komitety!, Kto w krajach demokracji ludowej ma najdłuższy pojazd? Przywódca PRL: kierowca pojazdu, którego używa, znajduje się daleko na wschodzie, napęd na Śląsku, a hamulce w Gdańsku). Publikacja opisuje też reakcje władz na kształtującą się legendę Grudnia (Władze komunistyczne od samego początku obawiały się prawdy o Grudniu, która mogła przerodzić się w legendę narodowego zrywu).


Krystyna Janda śpiewa „Balladę o Janku Wiśniewskim” podczas koncertu w Warszawie z okazji 25-lecia Solidarności. Janda zaśpiewała tę piosenkę razem z Jackiem Kaczmarskim i Przemysławem Gintrowskim w filmie Andrzeja Wajdy „Człowiek z żelaza”. Piosenka upamiętnia śmierć Zbyszka Godlewskiego


Byli ubecy profanujący jedną z ikon legendy grudnia 1970 roku w filmie „Psy” (reż. Władysława Pasikowskiego)

Książka w formacie pdf, spakowana do archiwum *.zip dostępna jest pod linkiem pobierz materiały.