Dzienniki działań bojowych polskich dywizjonów na Zachodzie (1940-1945) dostępne online

Dzienniki działań bojowych (ang. Operations Record Books) polskich
dywizjonów walczących w latach 1940-1945 na zachodzie Europy są podstawowym źródłem poznawania ich historii. Zawierają one informacje o codziennych działaniach polskich lotników walczących w latach II wojny światowej u boku Royal Air Force z hitlerowską Luftwaffe. Opisują one bez ubarwień ówczesną rzeczywistość w sposób charakterystyczny dla wojskowej sprawozdawczości.

Udostępnienie tych dokumentów w formie elektronicznej było efektem, współpracy kilkunastu osób, które w lipcu 2007 r., na zasadzie wolontariatu, podjęły się ich przepisania w formie możliwie najbardziej zbliżonej do oryginału. Bezpośrednim inicjatorem akcji był historyk i publicysta lotniczy, autor kilkudziesięciu publikacji Jacek Kutzner, który bez żadnych opłat zdecydował się udostępnić część swojego archiwum. Warunek był jeden – to co dostaje Wolontariusz ma być też dostępne dla innych.

Po niespełna sześciu miesiącach od powstania Projektu, dzięki jego otwartej formule i zaangażowaniu kolejnych Wolontariuszy (do Projektu może dołączyć każdy, kto tylko wyrazi taką chęć i prześle swój akces), do internetu przeniesiona została treść kilkuset dokumentów o łącznej objętości ponad 1.5 mln znaków. Obecnie lektura zgromadzonego na stronie materiału zajmuje już kilkadziesiąt godzin. Koordynatorzy Projektu przewidują rozwój serwisu poprzez udostępnienie w przyszłym roku dokumentów innego typu związanych z historią Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie.

Operations Record Books of the Polish squadrons fighting in the West

Polecamy również:

kutzner_tom_1_2007_d.jpgJacek Kutzner, Zwycięstwa pilotów myśliwskich Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie 1940-1945, Warszawa 2007.

Książka oparta jest w całości na materiałach archiwalnych przechowywanych poza granicami Polski i stanowi swoistego rodzaju podsumowanie wysiłku bojowego pilotów walczących na obcej ziemi w latach II wojny światowej. W polskiej historiografii jest to pierwsza tego rodzaju praca, która wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Czytelników poszukujących informacji o dokonaniach polskich lotników i ich zwycięstwach powietrznych.

Materiał zebrany w formie wykazów i załączników poprzedzony został wstępem, który dla osób interesujących się tą tematyką stanowić może istotną wskazówkę przy indywidualnych poszukiwaniach źródeł historii polskich jednostek walczących u boku sojuszników w latach 1940-1945. Ponadto w książce znajdują się kopie ponad 150 dokumentów – raportów bojowych pilotów i formularzy podsumowujących ich dokonania – stanowiących uzupełnienie tekstu i przemawiających do wyobraźni nader często bardziej niż jakikolwiek komentarz. Dodatkowo Czytelnicy znajdą w niej ponad 100 zdjęć.