Międzynarodowy Szczyt EUSTORY (Warszawa 6-9 grudnia 2007)

Ośrodek KARTA organizuje międzynarodowy Szczyt EUSTORY (Warszawa 6-9 grudnia 2007). EUSTORY to istniejąca formalnie od września 2001 roku europejska sieć organizatorów niezależnych konkursów historycznych dla młodzieży ze wszystkich części Europy; konkursów, które łączy idea uczenia przez własne doświadczenie, realizowana w prowadzonej przez młodych ludzi samodzielnej pracy badawczej. Sieć ma umożliwić dialog pomiędzy organizatorami konkursów, uczestniczącą w nich młodzieżą, nauczycielami-opiekunami czy ekspertami zapraszanymi do współpracy (konsultanci, jurorzy).

W Szczycie zatytułowanym: „Postępowanie z historią w Europie: rozumienie różnic, przekraczanie podziałów” weźmie udział 60-osobowa grupa uczestników ze wszystkich krajów członkowskich EUSTORY, w tym ponad trzydziestu młodych laureatów konkursów, wybranych spośród wielu aplikujących.

Efektem Szczytu ma być „wypracowany” przez młodzież (w ramach grup tematycznych: historia i polityka, historia i interkulturalny dialog, historia w szkole, historia i młodzi ludzie, historia i media…) dokument (position paper), mówiący o olbrzymiej wadze historii w obecnej debacie na temat europejskiej tożsamości. Dokument ten młodzi „ambasadorowie” EUSTORY wręczą na początku 2008 roku w Brukseli znaczącym politykom — urzędnikom Unii Europejskiej. (Spotkanie 23 stycznia 2008 w Brukseli z Janem Figlem — Komisarzem UE ds. Młodzieży, Edukacji, Kultury i Sportu.)

Publicznym wydarzeniem w trakcie Szczytu będzie dyskusja panelowa poprzedzona wykładem profesora Edmunda Wnuka-Lipińskiego pt. „Pamięć w polityce. Polska w Europie”.

W dyskusji udział wezmą prof. prof. Edmund Wnuk-Lipiński, Wojciech Roszkowski oraz Aleksander Smolar i jako moderator red. Jan Skórzyński. Wszelkie informacje na temat Szczytu znaleźć można również na stronie internetowej EUSTORY.