Wiki wsparciem dla użytkowników brytyjskiego Archiwum

nationalarchives.gifBrytyjskie Archiwum Narodowe uruchomiło wiki, mające być wsparciem dla wszystkich użytkowników tej instytucji.

System wiki pozwala na dowolną edycję i zakładanie nowych stron w całym serwisie. Inicjatorzy projektu zachęcają do współtworzenia jego zasobów. Zrobić to można opisując i rozwijają konkretne sygnatury dostępne w katalogu Archiwum (choćby na podstawie własnych doświadczeń z kontaktu z tymi materiałami). Inicjatorzy zachęcają również do upubliczniania pełnej zawartości dokumentów, z którymi miało się do czynienia (wymaga to skopiowania i przepisania treści dokumentu do wiki).

yourarchives.jpg

Wiki umożliwiać ma również informowanie o wszelkich zmianach czy nowych faktach dotyczących archiwizowanych materiałów – np. przez podanie gdzie faktycznie znajduje się zagubiony dokument istniejący w spisie, ale praktycznie niedostępny. Tą drogą pracownicy Archiwum chcą otrzymywać feedback dotyczący wszelkich błędów i nieprawidłowości, jakie mogą pojawić się w organizacji zbiorów.

Kolejnym elementem, który ma być tworzony kolektywnie, jest budowanie przewodników archiwalnych, mających pomóc niedoświadczonym badaczom w poruszaniu się po archiwum. I tak np. osoby chcące odkryć przeszłość swojej rodziny mogą skorzystać z obszernego opisu działań, jakie powinny podjąć podczas pracy z zasobami Archiwum.

Archiwum nie bierze jednak odpowiedzialności za jakość informacji dostępnych w serwisie.

Zobacz serwis Your Archives.