Cyfrowe zasoby archiwalne niedostępne?

arch.jpgNatalie Ceeney, szefowa brytyjskiego Archiwum informuje o potencjalnym zagrożeniu dla dużej części cyfrowych zasobów przechowywanych w tej instytucji. Według niej, za kilka lub kilkanaście lat pojawią się problemy z odczytaniem treści zapisanych w starych formatach. Część programów koniecznych do przeglądania tych plików może być już niedostępna. Co więcej, Ceeney zwraca uwagę na kłopot z trwałością nośników takich jak dyskietki czy płyty CD.

Zasoby elektroniczne brytyjskiego Archiwum ocenia się na około 580 tetrabajtów. Zdaniem Ceeney, konieczne jest wypracowanie standardu przechowywania poszczególnych rodzajów treści (grafika / skan, text, film itp) – co możliwe jest choćby przez rozpowszechnienie się standardów Open Document Format.

Problemy dotyczą w dużej części plików obsługiwanych przez programy Microsoftu. Wczesne formaty plików są często niekompatybilne z dostępnymi obecnie programami.

Gordon Frazer z Microsoftu pokazuje, że w najnowszym systemie operacyjnym Windows Vista odczytywanie starych plików nie sprawia większego problemu.

British Library i National Archives są członkami europejskiej inicjatywy podejmującej na forum Unii Europejskiej zagadnienia przyszłości archiwizowania wiedzy (digital preservation).

Na stronach Digital Presentation Coalition znaleźć można obszerny dokument poświęcony problemom archiwizacji zasobów archiwalnych w formacie cyfrowym.

Tutaj dosyć ciekawy opis sytuacji, jaka może spotkać historyków za 50 lat: A historian 50 years hence would probably get the most accurate picture of life in Baghdad today by collecting and studying the blogs of the moment, but it may already be too late. The average life expectancy of a website is about 44 days, roughly the same as the common house fly.

Tu można przeczytać oryginalny artykuł ze stron BBC