Grischka Petri: muzeum kontra domena publiczna

Gwarantowanie pełnej wolności wykorzystania cyfrowych reprodukcji obiektów muzealnych z domeny publicznej jest dla autorki nie tylko problemem związanym z regulacjami prawa autorskiego, ale także wyzwaniem etycznym wynikającym z misji muzeów.

Otwarty dostęp w polskiej humanistyce. Przegląd zasobów

Czy humaniści są mniej skłonni do stosowania otwartych modeli komunikacji naukowej niż naukowcy z innych obszarów wiedzy? Trwający właśnie Tydzień Otwartego Dostępu skłania do stawiania takich pytań. Choć wiele emocjonalnych głosów krytyki pod adresem otwartości pada właśnie ze strony humanistów, to badania przeprowadzone przez Platformę

O edukacji historycznej krytycznie

Historia ludzi. Historia dla ludzi dowodzi, że krytyczne spojrzenie na edukację historyczną jest zadaniem bardzo trudnym: wymaga nie tylko umiejętności rozpoznania wielu jej wymiarów (szczególnie nowych zjawisk w edukacji nieformalnej), ale też pozyskania odpowiednich danych badawczych.